BLOG
14 czerwiec 2016
Generalnie sprawy rozwodowe i pokrewne uregulowane są na przestrzeni prawnej Unii Europejskiej Rozporządzeniem Rady (WE) Nr...
czytaj więcej
14 czerwiec 2016
Jak podaje GUS, na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w Polsce powstawało rocznie ok....
czytaj więcej
13 czerwiec 2016
Abstrahując od przyczyn rozkładu małżeństwa opiszę w tym miejscu niektóre z aspektów pozwu o rozwód. Zatem...
czytaj więcej


Ius Optimum Kancelaria Adwokacka adwokata Andrzeja Harwasa świadczy usługi w zakresie:

I. usług prawnych na rzecz osób fizycznych, jak:

  • z zakresu prawa rodzinnego: sprawy rozwodowe, alimentacyjne, dotyczące władzy rodzicielskiej i uregulowania kontaktów z dziećmi i wnukami, o rozdzielność majątkową z datą wsteczną, o ubezwłasnowolnienie, rozwiązanie przysposobienia,
  • z zakresu prawa cywilnego: sprawy o zapłatę, związane z najmem, dzierżawą, pożyczką, konsumenckie, zleceniem, o dzieło oraz roboty budowlane, służebności, współwłasność i jej zniesienie, nakłady, bezpodstawne wzbogacenie, rozliczenia między konkubentami, ze stosunku ubezpieczenia, o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • sprawy w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,

II. usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych - zakres usług jest ustalany w zależności od potrzeb i profilu działalności Klienta, w szczególności będą to sprawy dotyczące negocjacji oraz sporządzania i oceny umów, relacji z klientami (spełnienie wymagań dotyczących regulacji ochrony konsumentów), sprawy o wykonanie zobowiazania, umowy spółek, ułożenie spraw majątkowych, kontrakty."Przyz­wycza­jenie po­wodu­je, że bez­pra­wie uważa się za pra­wo, a fałsz za prawdę."

Georg Chritoph Lichtenberg 

wiecej cytatów