BLOG
14 czerwiec 2016
Generalnie sprawy rozwodowe i pokrewne uregulowane są na przestrzeni prawnej Unii Europejskiej Rozporządzeniem Rady (WE) Nr...
czytaj więcej
14 czerwiec 2016
Jak podaje GUS, na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w Polsce powstawało rocznie ok....
czytaj więcej
13 czerwiec 2016
Abstrahując od przyczyn rozkładu małżeństwa opiszę w tym miejscu niektóre z aspektów pozwu o rozwód. Zatem...
czytaj więcej

14 czerwiec 2016 17:16
Od małżeństwa po rozwód - ujęcie statystyczne

Jak podaje GUS, na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w Polsce powstawało rocznie ok. 250 tys. nowych małżeństw, potem mamy spadek i kolejny wzrost z wynikiem w roku 2008 w liczbie 258 tys. Następnie kolejny spadek, by w roku 2013 liczba nowych związków małżeńskich osiągnęła poziom nieco ponad 180 tys. Co ciekawe, średnia wchodzenia na nową drogę życia to dla mężczyzn 29, zaś dla kobiet 27 lat, przy czym w znakomitej większości są to ich pierwsze związki małżeńskie.

 

Wraz z wzrostem wieku nowożeńców zmienia się także poziom wykształcenia. Co może zdziwić to fakt, że wśród panien młodych aż 47 % posiadało w 2013 r. wykształcenie wyższe (w 1990 r. tylko 4%, w 2000 r. - 15%) gdy w tym samym czasie dla mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 33%. Zdaniem GUS powyżej opisane trendy obrazują tendencję panującą wsród młodych, by przed założenim rodziny przygotować odpowiednio zaplecze dla jej funkcjonowania poprzez zdobycie wykształcenia i ułożenie stosunków zawodowych.

 

Jeśli zaś chodzi o rozpad małżeństwa, który swój finał znajduje w postępowaniu o rozwód, to od kilkunastu lat notuje się ok. 65 tyś. rozwodów rocznie, przy czym w ponad 2/3 przypadków postępowanie to inicjowane jest przez kobietę. W większości, bo w 74% przypadków jest to rozwód bez orzekania o winie. Jeśli zaś już mamy do czynienia z winą, to proporcje wedle płci wyglądają następująco: w 3% winne są kobiety, w 18% mężczyźni. Najczęstszą przyczyną rozwodów jest deklarowana niezgodność charakterów, następnie zdrada, potem alkoholizm. Rozwód najczęściej następuje po 14 latach stażu małżeńskiego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota prawna:

 

Wpisy na niniejszym Blogu nie są poradami prawnymi i nie powinny być w ten sposób interpretowane. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych w przedmiocie Państwa problemów należy zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie lub skorzystać z usług uprawnionego, fachowego prawnika, np.: adwokata lub radcy prawnego."Na­wet do bez­pra­wia ludzie chcą so­bie za­pew­nić prawo."

Aleksander Kumor 

wiecej cytatów